Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361050
Katalogové èíslo 511987
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2- 43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.120 - Bezpečnost v domácnosti
97.060 - Zařízení na údržbu prádla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60335-2-432020
IEC 60335-2-432017
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512457ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3 2021A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70013ČSN EN 60335-2-43 ed. 2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3 Tato norma se zabývá bezpečností elektrických sušičů prádla pro sušení textilního materiálu na rámech umístěných v proudu teplého vzduchu, sušičů prádla určených pro sušení obuvi nebo rukavic a elektrických sušičů ručníků pro domácnost a podobné účely, jejich jmenovité napětí nepřesahuje 250 V. Sušáky mohou být připevněné nebo volně stojící ve skříni. Proudění vzduchu může být přirozené nebo nucené.