Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62841-2-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361510
Katalogové èíslo 511984
Název dokumentu Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva
Anglický název Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.140.20 - Elektrická nářadí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62841-2-62020
IEC 62841-2-62020
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511986ČSN EN IEC 62841-2-6 2021A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87098ČSN EN 60745-2-6 ed. 2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62841-2-6 Tato část IEC 62841 platí pro ruční kladiva. Nářadí, pro které platí tento dokument, zahrnuje sekací kladiva a vrtací kladiva, včetně vrtacích kladiv, která se mohou pouze otáčet, přičemž mají bicí mechanismus odpojený (režim pouze vrtání).