Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 17374
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 467065
Katalogové èíslo 511959
Název dokumentu Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení anorganického arsenu v krmivu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS
Anglický název Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of inorganic arsenic in animal feed by anion-exchange HPLC-ICP-MS
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.120 - Krmiva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 173742020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 17374 Tento dokument popisuje postup pro stanovení anorganického arsenu v krmivech pomocí anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci ve vodní lázni. Tato metoda byla úspěšně zkoušena pro rozpětí 0,149 mg/kg až 9,69 mg/kg v následujících krmných matri-cích: rýžová mouka, moučka z mořských řas, rybí moučka, travní moučka, kompletní krmná směs (na moř-ské bázi), kompletní krmná směs (na obilné bázi) a syntetický roztok. POZNÁMKA - V předmětu této normy nejsou zahrnuty minerální krmné matrice. U takových matric je dobré provést stanovení celkového arsenu.