Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1837
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360457
Katalogové èíslo 511950
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů
Anglický název Safety of machinery - Integral lighting of machines
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 18372020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85912ČSN EN 1837+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1837 (36 0457) This document specifies the parameters of integral lighting systems designed to provide illumination in and/or at both stationary and mobile machines to enable the safe use of the machine and the efficient performance of the visual task within and/or at the machine to be carried out by the operator. This document does not specify lighting systems mounted on the machine to specifically illuminate visual tasks outside the machine. The function and requirements of these systems are specified in the European standard dealing with the lighting of work places, see EN 12464-1 and EN 12464-2 for further information. This document does not specify additional requirements for the operation of lighting systems: - in severe conditions (extreme environmental conditions such as freezer applications, high temperatures, etc.); - subject to special rules (e.g. explosive atmospheres); - where the transmittance is reduced by environmental conditions, such as smoke, splashing, etc.