Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 29464
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 125000
Katalogové èíslo 511942
Název dokumentu Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
Anglický název Cleaning of air and other gases - Terminology
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 294642019
ISO 294642017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509196ČSN EN ISO 29464 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 29464 Tento dokument zavádí terminologii pro odvětví vzduchové filtrace a obsahuje pouze termíny a definice. Tento dokument je použitelný pro vzduchové filtry a zařízení k čištění vzduchu určené k odlučování částic a plynné fáze u všeobecného větrání uzavřených obytných prostor. Je také použitelný pro filtry pro přívod vzduchu u statických nebo rotačních námořních strojů a UV-C germicidních zařízení. Není použitelný pro kabinové filtry dopravních prostředků nebo vstupní vzduchové filtry pro mobilní spalovací motory, pro které existují samostatná zařízení. Netýká se rovněž odlučovačů prachu pro účely ochrany ovzduší.