Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 17127
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 697280
Katalogové èíslo 511908
Název dokumentu Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly
Anglický název Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.075 - Vodíkové technologie
71.100.20 - Technické plyny
75.200 - Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 171272020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506896ČSN EN 17127 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

EN 17127 This document defines the minimum requirements to ensure the interoperability of hydrogen refuelling points, including refuelling protocols that dispense gaseous hydrogen to road vehicles (e.g. Fuel Cell Electric Vehicles) that comply with legislation applicable to such vehicles. The safety and performance requirements for the entire hydrogen fuelling station, addressed in accordance with existing relevant European and national legislation, are not included in this document. NOTE - Guidance on considerations for hydrogen fuelling stations is provided in ISO 19880-1:2020.