Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 23306
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 656474
Katalogové èíslo 511906
Název dokumentu Specifikace zkapalněného zemního plynu jako paliva pro námořní aplikace
Anglický název Specification of liquefied natural gas as a fuel for marine applications
Datum vydání 01.05.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.30 - Plynná paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 233062020
ISO 233062020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 23306 This document specifies the quality requirements for Liquefied Natural Gas (LNG) used as a fuel for marine applications. It defines the relevant parameters to measure as well as the required values and the test reference methods for all those parameters. This document applies to LNG from any source, e.g. gas from conventional reservoirs, shale gas, coalbed methane, biomethane, synthetic methane. LNG described in this document can come from synthesis process out of fossil fuels or renewable sources. This document identifies the required specifications for fuels delivered at the time and place of custody transfer (at the delivery point).