Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14350
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943455
Katalogové èíslo 511846
Název dokumentu Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Anglický název Child care articles - Drinking equipment - Safety requirements and test methods
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.190 - Zařízení pro děti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143502020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71860ČSN EN 14350-1 2005
71861ČSN EN 14350-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14350 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky týkající se materiálů, konstrukce, provedení, balení a informací o výrobcích pro vybavení pro pití určená pro děti ve věku od 0 do 48 měsíců (viz B.2): - opakovaně použitelné nádoby a opakovaně použitelné pomůcky pro pití; - nádoby na jedno použití a pomůcky pro pití prodávané s těmito nádobami; - sosáky na jedno použití; - sosáky k okamžitému použití. Tento dokument nezahrnuje požadavky na čistotu výrobků připravených k použití a výrobků na jedno použití. Tento dokument se nevztahuje na výrobky určené pro speciální klinické lékařské aplikace, např. ty, které se týkají rozštěpů patra. Tento dokument se nevztahuje na vybavení pro pití vyrobená z keramiky. Tento dokument se nevztahuje na sáčky určené pouze pro skladování. Tento dokument se nevztahuje na vybavení pro pití, která při nákupu obsahují tekutiny nebo potraviny, a vybavení pro krmení je k nim připevněné. Tento dokument se nevztahuje na šidítka. Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro šidítka jsou stanoveny v EN 1400 [6]. Tento dokument se nevztahuje na příbory a jiné nádobí na krmení. Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro příbory a nádobí pro krmení jsou stanoveny v EN 14372 [7]. U vybavení pro pití vyloučených z předmětu této normy se zvažují vždy možné požadavky tohoto dokumentu, kdykoli je to možné.