Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334900
Katalogové èíslo 511840
Název dokumentu Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení
Anglický název Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general recommendations
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61968-12020
IEC 61968-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 Tato normaje první ze souboru, takže celkově vzato definuje rozhraní pro hlavní prvky architektury rozhraní pro správu distribuce a související výměna informací. Tato mezinárodní norma určuje a zavádí doporučení na standardní rozhraní vycházející z Referenčního Modelu Rozhraní (IRM - Interface Reference Model). Další části této normy vycházejí z každého rozhraní určeného v IRM. Tento soubor norem se omezuje na definování rozhraní. Zajišťuje funkční spolupráci mezi různými počítačovými systémy, bázemi a jazyky. Metody a technologie použité pro realizaci funkcí vyhovujících těmto rozhraním jsou doporučeny v IEC 61968-100. Tak, jak je použito v souboru IEC 61968, sestává řízení distribuce z různých decentralizovaných aplikačních součástí, určených pro řízení elektrických distribučních sítí. Tyto schopnosti zahrnují sledování a řízení zařízení pro dodávku elektrické energie, řízení procesů pro zajištění spolehlivosti soustavy, řízení napětí, řízení na straně spotřeby, řízení odstávek, řízení prací, automatické mapování a měření. IRM je specifikován v kapitole 3. IRM definuje pohled na TC 57 na vysoké úrovni referenční architektury s podrobnostmi v příslušných souborech norem 61968, 61970 nebo 62325. Cílem IRM je poskytnout společný relevantní kontextový pohled na TC 57, který zahrnuje oblasti přenosu, distribuce, trhu, výroby, spotřebitelů, regionálních spolehlivých operátorů a regulátorů.