Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10217-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421043
Katalogové èíslo 511830
Název dokumentu Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
Anglický název Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties
Datum vydání 01.10.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10217-62019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507871ČSN EN 10217-6 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10217-1 Tento dokument specifikuje technické dodací podmínky pro dvě kategorie pod tavidlem longitudinally (SAWL) nebo helically (SAWH) svařovaných trubek s kruhovým příčným průřezem, vyrobených z nelegovaných jakostních ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. POZNÁMKA 1 - Jakosti TR2 jsou určeny na podporu základních požadavků směrnice EU 2014/68/EU, pokud jde o tlaková zařízení se specifikovanými vlastnostmi při okolní teplotě (viz tabulka 5). POZNÁMKA 2 - Jakmile je tato norma zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost (ESR) směrnice 2014/68/EU omezen na technické údaje o materiálech v této normě a nepředpokládá adekvátní materiál pro konkrétní položku tlakového zařízení. Posouzení technických údajů uvedených v této materiálové normě na základě konstrukčních požadavků konkrétní položky zařízení, aby se ověřilo, že jsou splněny požadavky ESR směrnice o tlakových zařízeních, musí provést projektant nebo výrobce tlakového zařízení, s přihlédnutím také ke všem následným postupům zpracování, které mohou ovlivnit vlastnosti základních materiálů.