Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 62930
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347029
Katalogové èíslo 511814
Název dokumentu Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným napětím 1,5 kV
Anglický název Electric cables for photovoltaic systems with a voltage rating of 1,5 kV DC
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 629302017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 62930 Tento dokument se vztahuje na jednožilové silové kabely se sesítěnou izolací a sesítěným pláštěm. Tyto kabely jsou určeny pro použití na straně stejnosměrného proudu fotovoltaických systémů se jmenovitým stejnosměrným napětím do 1,5 kV mezi vodiči a mezi vodičem a zemí. Tento dokument zahrnuje bezhalogenové kabely s nízkou emisí dýmu a kabely, které mohou obsahovat halogeny Kabely jsou vhodné pro použití se zařízením třídy II, jak je definováno v IEC 61140. Kabely jsou navrženy pro provoz při normální nepřetržité maximální teplotě jádra 90 ° C. Přípustná doba používání při maximální teplotě jádra 120 °C je omezena na 20 000 h.