Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 28 0101
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 280101
Katalogové èíslo 511809
Název dokumentu Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel
Anglický název Technical and safety tests of rail vehicles
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.060 - Železniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26642ČSN 28 0101 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 28 0101 Tento dokument stanoví rozsah, způsob a podmínky provedení technickobezpečnostní zkoušky (TBZ) drážních vozidel. Vztahuje se na všechna hnací vozidla, speciální hnací vozidla a na řídící vozy. Dále se vztahuje na tažená vozidla s nejvyšší provozní rychlostí vyšší než 160 km/h.