Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 21420
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832300
Katalogové èíslo 511805
Název dokumentu Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody
Anglický název Protective gloves - General requirements and test methods
Datum vydání 01.01.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.40 - Ochranné rukavice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 214202020
ISO 214202020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510307ČSN EN ISO 21420 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 21420 V této normě jsou stanoveny obecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, nezávadnost, pohodlí a účinnost spolu se značením a informacemi dodávanými výrobcem. Norma se vztahuje na všechny ochranné rukavice a může být také použita pro ochranné prostředky paží a na rukavice trvale zabudované v uzavřených boxech. Vztahuje se i na chrániče rukou, jako jsou palcové rukavice, chňapky na hrnce a ochrana paží. Norma neurčuje ochranné vlastnosti rukavic, neměla by být používána samostatně, ale pouze ve spojení s příslušnou konkrétní normou.