Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15998
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701023
Katalogové èíslo 511778
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace
Anglický název Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 159982020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88283ČSN EN 15998 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512494ČSN EN 15998 2021
Anotace

ČSN EN 15998 This document specifies the testing methodology to be used for glass products that are claiming fire resistance. The methodology covers type testing as defined in the relevant glass product standard. NOTE - This document provides guidance with the declaration of the characteristic, Safety in case of fire - Resistance to fire (for glass for use in a glazed assembly intended specifically for fire resistance) for the CE marking. The same methodology can also be used to determine the performance classification for market applications (see Annex B). The methodology covers all glass product types that may require testing and classification for fire resistance. Fire resistance testing covers end use applications, for example: - doors; - partitions, walls (including curtain walling); - floors, roofs; - ceilings.