Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16486-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646409
Katalogové èíslo 511774
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Trubky
Anglický název Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 2: Pipes
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.200 - Zařízení pro dopravu a manipulaci s ropnými produkty a zemním plynem
83.140.30 - Trubky, fitinky a ventily z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16486-22020
ISO 16486-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16486-2 This document specifies the physical and mechanical properties of pipes made from unplasticized polyamide (PA-U) in accordance with ISO 16486-1, intended to be buried and used for the supply of gaseous fuels. It also specifies the test parameters for the test methods to which it refers. The ISO 16486 series of standards is applicable to PA-U piping systems, the components of which are connected by fusion jointing and/or mechanical jointing. In addition, this document lays down dimensional characteristics and requirements for the marking of pipes. Pipes conforming to this document are jointed typically by using mechanical, electrofusion or butt fusion techniques.