Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50397-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347620
Katalogové èíslo 511752
Název dokumentu Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče
Anglický název Covered conductors for overhead lines and the related accessories for rated voltages above 1 kV AC and not exceeding 36 kV AC - Part 1: Covered conductors
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50397-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77984ČSN EN 50397-1 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50397-1 ed.2 This document contains the requirements for covered conductors with or without integrated longitudinal water tightness and/or semi-conductive conductor screen for applications in overhead lines with rated voltages U above 1 kV a.c. and not exceeding 36 kV a.c.