Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61850-7-1 ed. 2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334850
Katalogové èíslo 511750
Název dokumentu Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely
Anglický název Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61850-7-12011
EN 61850-7-1:2011/A12020
IEC 61850-7-12011
IEC 61850-7-1:2011/A12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 6180-7-1ed. 2+A1 This part of the IEC 61850 series introduces the modelling methods, communication principles, and information models that are used in the various parts of the IEC 61850-7-x series. The purpose of this part of the IEC 61850 series is to provide - from a conceptual point of view - assistance to understand the basic modelling concepts and description methods for: - substation-specific information models for power utility automation systems, - device functions used for power utility automation purposes, and - communication systems to provide interoperability within power utility facilities.