Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12715
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731071
Katalogové èíslo 511727
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže
Anglický název Execution of special geotechnical work - Grouting
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 127152020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62556ČSN EN 12715 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12715 (73 1071) This document is applicable to the execution, testing and monitoring of geotechnical grouting work. Grouting for geotechnical purposes (geotechnical grouting) is a process in which the remote placement of a pumpable material in the ground is indirectly controlled by adjusting its rheological characteristics and by the manipulation of the placement parameters (pressure, volume and the flow rate). The following principles and methods of geotechnical grouting are covered by this document: - displacement grouting (compaction and compensation grouting); - grouting without displacement of the host material (permeation, fissure/contact grouting, bulk filling). Figure 1 illustrates the various injection methods associated with these two principles. NOTE - The term consolidation grouting is sometimes used to emphasize an improvement in the strength or deformation characteristics of a soil or rock mass, with the aim that it does not undergo any unacceptable deformation. The term compensation grouting is used when the objective of grouting is to concurrently compensate for ground loss. The principal objectives of geotechnical grouting are: - the modification of the hydraulic/hydrogeological characteristics of the ground; - the modification of the mechanical properties of the ground; - the filling of natural cavities, mine workings, voids adjacent to structures; - inducing displacement to compensate for ground loss or to stabilize and lift footings, slabs and pavements. Specialized grouting activities, generally associated with structural and/or emergency works, are not covered by this document. The execution, testing and monitoring of jet grouting work is not covered by this document and is covered by EN 12716.