Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60076-22-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351001
Katalogové èíslo 511723
Název dokumentu Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství
Anglický název Power transformers - Part 22-7: Power transformer and reactor fittings - Accessories and fittings
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60076-22-72020
IEC 60076-22-72020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60076-22-7 Norma se věnuje výběru příslušenství a vybavení instalovanému na výkonových transformátorech ponořených do kapaliny podle IEC 60076-1 a tlumivek podle IEC 60076-6 s nebo bez konzervátoru pro vnitřní nebo venkovní instalace. Navrhuje provozní podmínky a mechanické požadavky, které jsou společné pro všechna příslušenství a vybavení. Norma se zabývá kompletním výběrem příslušenství a vybavení, které je v současné době používáno na transformátorech a tlumivkách. V normě jsou uvedeny specifické požadavky pro každé zařízení stejně jako přednostní rozměry důležité pro zaměnitelnost a dále požadavky na typové a výrobní kusové zkoušky.