Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 80000-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 511711
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla
Anglický název Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 80000-112020
ISO 80000-112019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94019ČSN EN ISO 80000-11 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 80000-11 Tento dokument uvádí názvy, značky a definice pro charateristická čísla užívaná při popisu transportních a přenosových jevů. Protože množství charakteristických čísel je ohromné a jejich použití v technice a vědě není jednotné, je jich v tomto dokumentu uvedeno jen malé množství, přičemž byla zahrnuta podle toho, jak běžně se používají.