Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350000
Katalogové èíslo 511706
Název dokumentu Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní generátory poháněné parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami a na synchronní kompenzátory
Anglický název Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines and for synchronous compensators
Datum vydání 01.01.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.160.01 - Elektrické stroje točivé obecně
29.160.20 - Generátory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60034-32020
IEC 60034-32020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82954ČSN EN 60034-3 ed. 2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60034-3 ed. 3 Norma se týká velkých trojfázových synchronních generátorů se jmenovitým výkonem 10 MVA a vyšším, poháněných parními turbínami nebo spalovacími plynovými turbínami. Zahrnuje také synchronní kompenzátory stejného výkonového rozsahu (v MVAr), které jsou připojeny k síti za účelem dodávání a odebírání jalového výkonu. Norma doplňuje základní požadavky na točivé stroje uvedené v IEC 60034-1. Společné požadavky jsou stanoveny zároveň se zvláštními požadavky na synchronní generátory nebo kompenzátory chlazené vzduchem, vodíkem nebo kapalinou. Norma rovněž uvádí bezpečnostní opatření, která se mají učinit při používání generátorů chlazených vodíkem včetně rotačních budičů poháněných synchronními generátory, pomocných zařízení potřebných pro provozování generátorů a částí budov, kde by mohlo docházet k hromadění vodíku. Tyto požadavky platí také pro synchronní generátory poháněné jak parní turbínou, tak spalovací plynovou turbínou, které jsou součástí jednotky s paroplynovým cyklem na jednom hřídeli. Uvedené požadavky neplatí pro synchronní generátory poháněné vodními (hydraulickými) turbínami nebo větrnými turbínami.