Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14988+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943418
Katalogové èíslo 511693
Název dokumentu Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Anglický název Children's high chairs - Requirements and test methods
Datum vydání 01.01.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.140 - Nábytek
97.190 - Zařízení pro děti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14988:2017+A12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509835ČSN EN 14988 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14988+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro volně stojící dětské vysoké židle, které se používají pro vyzvednutí dítěte do výšky jídelního stolu obvykle za účelem krmení nebo stravování. Dětské vysoké židle jsou určeny pro děti do 3 let, které jsou schopné sedět bez pomoci. S výjimkou speciálních vysokých židlí pro lékařské účely se tato norma vztahuje na dětské vysoké židle pro bytové i nebytové použití.