Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15869-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 326360
Katalogové èíslo 511675
Název dokumentu Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky
Anglický název Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 2: On-shore unit, additional requirements
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
47.020.60 - Elektrická zařízení lodí a námořní techniky
47.060 - Plavidla vnitrozemské plavby
93.140 - Stavba vodních cest a přístavů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15869-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508377ČSN EN 15869-2 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15869-2 Tento dokument platí ve spojení s EN 15869-1 pro dodávku elektrické energie zakotveným plavidlům vnitrozemské plavby. Tento dokument specifikuje doplňující požadavky na zařízení na břehu jakožto součást elektrického připojení ze břehu.