Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15869-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 326360
Katalogové èíslo 511674
Název dokumentu Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.06.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.020.60 - Elektrická zařízení lodí a námořní techniky
47.060 - Plavidla vnitrozemské plavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15869-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508378ČSN EN 15869-1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15869-1 Tento dokument specifikuje požadavky na elektrická zařízení dodávající elektrickou energii pro zakotvená plavidla vnitrozemské plavby, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a jmenovitý proud až do 125 A. Tento dokument se vztahuje na napájení plavidel vnitrozemské plavby v přístavech a kotvištích pro komerční vnitrozemskou plavbu. Tento dokument uvádí obecné požadavky a obsahuje informace o fakturačním postupu. Pro napájení malých plavidel a hausbótů v marínách a podobných zařízeních platí požadavky HD 60364-7-709. Pro elektrická připojení ze břehu se jmenovitým proudem vyšším než 125 A, která jsou vhodná pro osobní lodě s hotelovým provozem, platí EN 16840. Požadavky série HD 60364 a série HD 384 se obecně vztahují na nízkonapěťové systémy připojení ze břehu. Podrobný seznam příslušných částí je uveden v bibliografii.