Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13857
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833212
Katalogové èíslo 511670
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami
Anglický název Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
Datum vydání 01.01.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 138572019
ISO 138572019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509575ČSN EN ISO 13857 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13857 Tento dokument stanoví hodnoty bezpečných vzdáleností v průmyslovém i neprůmyslovém prostředí, aby se zamezilo dosažení nebezpečných zón strojního zařízení. Bezpečné vzdálenosti jsou vhodné pro ochranné konstrukce. Také poskytuje informace o vzdálenostech bránících volnému přístupu dolních končetin (viz příloha B). Tento dokument se týká lidí ve věku 14 let a starších (5ti percentilový vzrůst 14letých je přibližně 1 400mm). Navíc poskytuje informace pouze pro horní končetiny dětí starších 3 let (5ti percentilový vzrůst 3letých je přibližně 900 mm), kde je nutné řešit dosah skrz otvory.