Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Oznaèení zákl. dokumentu TNI ISO/TR 14121-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833281
Katalogové èíslo 511629
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod
Anglický název Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/TR 14121-22012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI ISO/TR 14121-2 Tato technická zpráva poskytuje praktické pokyny pro provádění posouzení rizik pro strojní zařízení v souladu s normou ISO 12100 a popisuje různé metody a nástroje pro každý krok procesu. Uvádí příklady různých opaření, která lze použít ke snížení rizika, a je zamýšleno k použití při posouzení rizika u nejrůznějších strojů z hlediska složitosti a možnosti poškození. Určenými uživateli jsou osoby podílející se na konstrukci, instalaci nebo úpravách strojního zařízení (například konstruktéři, technici nebo bezpečnostní specialisté).