Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62384 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360511
Katalogové èíslo 511614
Název dokumentu Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro LED moduly - Požadavky na provedení
Anglický název DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules - Performance requirements
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.99 - Ostatní normy týkající se světelných zdrojů
31.080.99 - Ostatní polovodičové součástky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 623842020
IEC 623842020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78398ČSN EN 62384 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62384 ed. 2 Tento dokument specifikuje požadavky na provedení pro elektronická ovládací zařízení na stejnosměrné nebo střídavé napájení do 1 000 V včetně (při 50 Hz nebo 60 Hz) a s výstupním kmitočtem, který může být odlišný od napájecího kmitočtu, připojená k LED modulům, která splňují IEC 62031. Ovládací zařízení pro LED moduly uvedené v tomto dokumentu je navrhováno tak, aby poskytovalo konstantní napětí nebo proud.