Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13854
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833211
Katalogové èíslo 511593
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
Anglický název Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
Datum vydání 01.01.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 138542019
ISO 138542017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508956ČSN EN ISO 13854 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 13854 Tento dokument umožňuje uživateli (např. tvůrcům norem, konstruktérům strojního zařízení) vyhnout se nebezpečí z prostorů stlačení. Specifikuje nejmenší mezery ve vztahu k částem lidského těla a je použitelný, pokud lze touto metodou dosáhnout odpovídající bezpečnosti. Tento dokument je použitelný pouze na rizika způsobená nebezpečím stlačení a nevztahuje se na jiná možná nebezpečí, tj. naražení, střižení, vtažení. POZNÁMKA - Pro nebezpečí naražení, střižení, vtažení je nutné přijmout dodatečná nebo jiná opatření.