Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 20607
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833304
Katalogové èíslo 511589
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh
Anglický název Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles
Datum vydání 01.01.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 206072019
ISO 206072019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508597ČSN EN ISO 20607 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 20607 Tento dokument specifikuje požadavky na výrobce stroje pro přípravu bezpečnostních částí návodu k používání pro strojní zařízení. Tento dokument: - poskytuje další specifikace obecných požadavků na informace pro použití uvedené v ISO 12100:2010, 6.4.5; a - pojednává o obsahu týkajícím se bezpečnosti, odpovídající struktuře a prezentaci návodu k používání, s přihlédnutím ke všem fázím životního cyklu stroje. POZNÁMKA 1 - Strategie pro snižování rizik na stroji je uvedena v ISO 12100:2010, kapitola 6 a zahrnuje inherentně bezpečná konstrukční opatření, bezpečnostní ochranu a doplňková opatření ke snižování rizika, stejně jako informace pro použití. POZNÁMKA 2 - Příloha A obsahuje srovnávací tabulku mezi ISO 12100:2010, 6.4 a tímto dokumentem. POZNÁMKA 3 - Informace pro koncepci a přípravě pokynů obecně jsou k dispozici v IEC/IEEE 82079-1. Tento dokument stanoví zásady, které jsou nezbytné pro poskytnutí informací o zbytkových rizicích. Tento dokument se nezabývá požadavky na deklarování emisí hluku a vibrací. Tento dokument se nevztahuje na strojní zařízení vyrobené před datem jeho zveřejnění.