Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61897 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 348741
Katalogové èíslo 511456
Název dokumentu Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem
Anglický název Overhead lines - Requirements and tests for aeolian vibration dampers
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 618972020
IEC 618972020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58495ČSN EN 61897 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61897 ed. 2 Tato norma platí pro tlumiče vibrací způsobených větrem určené pro jednoduché vodiče a zemnicí lana nebo pro svazkové vodiče, v nichž jsou tlumiče připevněny ke každému vodiči svazku. Odběratel smí použít část (části) tohoto dokumentu při specifikaci požadavků na vodiče jiné, než jsou zmíněny výše (např. zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW), všechny typy samonosných dielektrických kabelů s optickými vlákny (ADSS)). V některých případech jsou ponechány zkušební postupy a zkušební hodnoty na dohodě mezi odběratelem a dodavatelem a jsou uvedeny v dodavatelské smlouvě. Seznam minimálních technických detailů podléhajících dohodě mezi odběratelem a dodavatelem je v příloze A.