Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 50004
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011516
Katalogové èíslo 511447
Název dokumentu Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
Anglický název Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 03.100.70 - Systémy managementu
27.015 - Energetická účinnost. Úspora energie obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 500042020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99294ČSN ISO 50004 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 50004 Tento dokument poskytuje praktický návod a příklady pro vytvoření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu se systematicky blízkou ISO 50001:2018. Návod v tomto dokumentu je použitelný pro jakoukoliv organizaci. Tento dokument neposkytuje návod, jak rozvíjet integrovaný systém řízení managementu. Ačkoli je návod v tomto dokumentu konzistentní s požadavky ISO 50001:2018, neposkytuje výklad těchto požadavků.