Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50678
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 331610
Katalogové èíslo 511433
Název dokumentu Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě
Anglický název General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 506782020
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512475ČSN EN 50678 2021Opr.1
514271ČSN EN 50678 2021Opr.2
515077ČSN EN 50678 2021Opr.3
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50678 Tato norma vymezuje požadavky na jednotný postup pro ověření účinnosti ochranných opatření pro elektrické spotřebiče nebo přístroje po tom co byly opraveny. Tento postup je použitelný pro elektrické spotřebiče nebo přístroje na jmenovité napětí nad 25 V AC a 60 V DC až do 1 000 V AC a 1 500 V DC, a proudy až do 63 A připojené ke koncovým obvodům. Může se jednat buď o zařízení připojitelná zásuvkovým spojením typu A (tj. zásuvkovým spojením pro domovní a podobné použití) nebo trvale připojené. Tato norma předpokládá, že uvažované elektrické spotřebiče nebo přístroje odpovídají příslušným výrobkovým normám, byly uvedeny na trh, byly užívány, porouchaly se a byly potom opraveny. Norma je určená pro ověření toho, že úkony provedené při opravě neohrozily základní ochranná opatření, například spojitost ochranného vodiče, výdržnou odolnost izolace i toho, že žádná kovová část se neuvolnila ani nebyla do zařízení nedopatřením vsunuta.