Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12608-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 746707
Katalogové èíslo 511386
Název dokumentu Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy
Anglický název Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti 01.10.2021
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 83.140.99 - Ostatní výrobky z pryže a plastů
91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12608-1:2016+A12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501652ČSN EN 12608-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513207ČSN EN 12608-1+A1 2021
Anotace

ČSN EN 12608-1+A1 This European Standard specifies the classifications, requirements and test methods for non-coated unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles with light coloured surfaces intended to be used for the fabrication of windows and doors. It is applicable to PVC-U profiles with the colorimetric co-ordinates measured on the visible surfaces, as follows: - L* >= 82 (chromaticity co-ordinate Y >= 60), - -2,5 <= a* <= 5, - -5 <= b* <= 15.