Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 19650-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730150
Katalogové èíslo 511381
Název dokumentu Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací
Anglický název Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 5: Securityminded approach to information management
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.67 - Využití informačních technologií ve stavebnictví
91.010.01 - Stavební průmysl obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 19650-52020
ISO 19650-52020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 19650-5 This document specifies the principles and requirements for security-minded information management at a stage of maturity described as "building information modelling (BIM) according to the ISO 19650 series", and as defined in ISO 19650-1, as well as the security-minded management of sensitive information that is obtained, created, processed and stored as part of, or in relation to, any other initiative, project, asset, product or service. It addresses the steps required to create and cultivate an appropriate and proportionate security mindset and culture across organizations with access to sensitive information, including the need to monitor and audit compliance. The approach outlined is applicable throughout the lifecycle of an initiative, project, asset, product or service, whether planned or existing, where sensitive information is obtained, created, processed and/ or stored. This document is intended for use by any organization involved in the use of information management and technologies in the creation, design, construction, manufacture, operation, management, modification, improvement, demolition and/or recycling of assets or products, as well as the provision of services, within the built environment. It will also be of interest and relevance to those organizations wishing to protect their commercial information, personal information and intellectual property.