Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10350-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 640009
Katalogové èíslo 511375
Název dokumentu Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny
Anglický název Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 2: Long-fibre-reinforced plastics
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 83.120 - Ztužené plasty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 10350-22020
ISO 10350-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89264ČSN EN ISO 10350-2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 10350-2 ISO 10350 identifies specific test procedures for the acquisition and presentation of comparable data for certain basic properties of plastics. In general, each property is specified by a single experimental value, although in certain cases properties are represented by two values obtained under different test conditions or along different directions in the material. The properties included are those presented conventionally in manufacturers' data sheets. This document applies to reinforced thermoplastic and thermosetting materials where the reinforcement fibres are either discontinuous with a fibre length prior to processing greater than 7,5 mm or continuous (e.g. fabric, continuous-strand mat or unidirectional). ISO 10350-1 deals specifically with unreinforced and filled plastics, including those using fibres less than 7,5 mm in length.