Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 17375
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 569552
Katalogové èíslo 511370
Název dokumentu Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Referenční náplně do elektronických cigaret
Anglický název Electronic cigarettes and e-liquids - Reference e-liquids
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.160 - Tabák, tabákové výrobky a zařízení pro tabákový průmysl
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 173752020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 17375 This document specifies reference e-liquids to be used to test emissions generated by electronic cigarettes [1]. This document applies to the reference e-liquids to be used when an electronic cigarette is sold empty, without an e-liquid, and where the product information or instructions for use are not specific in terms of the compositional characteristics of the e-liquid to be used with the device.