Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TR 50600-99-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367260
Katalogové èíslo 511362
Název dokumentu Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management
Anglický název Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.015 - Energetická účinnost. Úspora energie obecně
35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.110 - Výstavba sítí
35.160 - Mikroprocesorové systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TR 50600-99-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508522ČSN CLC/TR 50600-99-1 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TR 50600-99-1 This document is a compilation of recommended Practices for improving the energy management (i.e. reduction of energy consumption and/or increases in energy efficiency) of data centres. It is historically aligned with the EU Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency (CoC) scheme operated by the Directorate-General Joint Research Centre (DG JRC) of the European Commission (EC). It is recognized that the Practices included might not be universally applicable to all scales and business models of data centres or be undertaken by all parties involved in data centre operation, ownership or use.