Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62645
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356684
Katalogové èíslo 511351
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost
Anglický název Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Cybersecurity requirements
Datum vydání 01.04.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 626452020
IEC 626452019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62645 This document establishes requirements and provides guidance for the development and management of effective computer security programmes for I&C programmable digital systems. Inherent to these requirements and guidance is the criterion that the power plant I&C programmable digital system security programme complies with the applicable country's requirements.