Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-73
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 511305
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-732020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81-73 This document specifies the special provisions and safety rules describing the behaviour of lifts in the event of fire in a building, on the basis of a recall signal(s) to the lift(s) control system. This document applies to new passenger lifts and goods passenger lifts with all types of drives. However, it may be used as a basis to improve the safety of existing passenger and goods passenger lifts. This document does not apply to: - lifts that remain in use in the event of fire, e.g. firefighters lifts as defined in EN 81 72:2020, - lifts used for the evacuation of a building.