Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-72
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 511304
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-722020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81-72 1.1 This document specifies the additional or deviating requirements to EN 81-20:2020 for new passenger and goods passenger lifts, which can be used for firefighting and evacuation purposes under firefighters control. 1.2 This document applies, when the following conditions are fulfilled: - the lift well and the lift environment are designed to restrict the ingress of fire, heat and smoke to the lift well, machinery spaces and safe areas; - the building design limits the flow of water into the lift well; - the firefighters lift is not used as an escape route; - the lift well and the lift environment are fire protected for at least to the same level as the building structure; - the power supply is secure and reliable; - the electrical cable(s) providing power to the lift is fire protected to the same fire protection level as given to the lift well structure; - a suitable maintenance and verification plan is implemented. 1.3 This document does not cover: - the use of lifts with partially enclosed wells for use as firefighters lifts; - lifts installed in new or existing buildings, which are not included in fire resisting building structure; - important modification to existing lifts. 1.4 This document does not define: - the number of firefighters lifts and the floors to be served during firefighting operations; - size of safe area(s); - the use of other than the highest deck of a multi deck lift for firefighting operations. 1.5 This document deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to firefighters lifts (as listed in Clause 4) when they are used as intended and under the conditions as foreseen by the installer. 1.6 The following significant hazards are not dealt with in this document and are assumed to be addressed by the building designer: - not having enough or correctly located firefighters lifts to move the firefighters up the building; - a fire in the firefighters lift well, safe area, machinery space or car; - the absence of building floor identification signs at any floor; - water management is not operating correctly.