Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62443-3-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 180304
Katalogové èíslo 511295
Název dokumentu Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému
Anglický název Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment for system design
Datum vydání 01.03.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.030 - Bezpečnost IT
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62443-3-22020
IEC 62443-3-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62443-3-2 This part of IEC 62443 establishes requirements for: - defining a system under consideration (SUC) for an industrial automation and control system (IACS); - partitioning the SUC into zones and conduits; - assessing risk for each zone and conduit; - establishing the target security level (SL-T) for each zone and conduit; and - documenting the security requirements.