Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62966-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188006
Katalogové èíslo 511282
Název dokumentu Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení – Vymezení uličky pro IT skříně – Část 2: Detaily požadavků na průtok vzduchu, separaci vzduchu a chlazení vzduchem
Anglický název Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Aisle containment for IT cabinets - Part 2: Details of air flow, air separation and air cooling requirements
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62966-22020
IEC 62966-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62966-2 This part of IEC 62966, dedicated to aisle containment techniques for information technology (IT) equipment typically used in data centres, describes the quantification of its air tightness, in particular the air loss ratio that describes the content of the volumetric flow not used for cooling the IT equipment. This ratio provides an index of efficiency, being inversely proportional to efficiency (the lower this ratio, the higher the efficiency). This document provides methods to measure an aisle containment air leakage rate and defines a classification system for aisle containment leakage.