Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 17141
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 125302
Katalogové èíslo 511279
Název dokumentu Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Regulace biologického znečištění
Anglický název Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.35 - Čisté prostory a příslušné řízené prostředí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 171412020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 17141 This document establishes the requirements, recommendations and methodology for microbiological contamination control in clean controlled environments. It also sets out the requirements for establishing and demonstrating microbiological control in clean controlled environments. This document is limited to viable microbiological contamination and excludes any considerations of endotoxin, prion and viral contamination. There is specific guidance given on common applications, including Pharmaceutical and BioPharmaceutical, Medical Devices, Hospitals and Food.