Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN ISO/TS 80004-13
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012003
Katalogové èíslo 511269
Název dokumentu Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály
Anglický název Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
07.120 - Nanotechnologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN ISO/TS 80004-132020
ISO/TS 80004-132017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 This document lists terms and definitions for graphene and related two-dimensional (2D) materials,and includes related terms naming production methods, properties and their characterization. It is intended to facilitate communication between organizations and individuals in research, industry and other interested parties and those who interact with them.