Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 128-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013114
Katalogové èíslo 511267
Název dokumentu Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
Anglický název Technical product documentation - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti 01.06.2021
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.01 - Technické výkresy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 128-22020
ISO 128-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64702ČSN EN ISO 128-21 2002
64703ČSN EN ISO 128-20 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512333ČSN EN ISO 128-2 2021
Anotace

ČSN EN ISO 128-2 This document establishes the types of lines used in technical drawings (e.g. diagrams, plans or maps), their designations and their configurations, as well as general rules for the draughting of lines. In addition, this document specifies general rules for the representation of leader and reference lines and their components as well as for the arrangement of instructions on or at leader lines in technical documents. Annexes have been provided for specific information on mechanical, construction and shipbuilding technical drawings. For the purposes of this document the term "technical drawing" is interpreted in the broadest possible sense encompassing the total package of documentation specifying the product (workpiece, subassembly, assembly).