Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14007
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010907
Katalogové èíslo 511264
Název dokumentu Environmentální management - Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů
Anglický název Environmental management - Guidelines for determining environmental costs and benefits
Datum vydání 01.02.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.020.20 - Environmentální ekonomika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 140072020
ISO 140072019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14007 This document gives guidelines for organizations on determining the environmental costs and benefits associated with their environmental aspects. It addresses the dependencies of an organization on the environment, for example, natural resources, and the context in which the organization operates or is located. Environmental costs and benefits can be expressed quantitatively, in both non-monetary and monetary terms, or qualitatively. This document also provides guidance for organizations when disclosing related information. This document takes an anthropocentric perspective, i.e. looking at changes that affect human wellbeing (utility) including their concern for, and dependence on, nature and ecosystem services. This includes use and non-use values as reflected in the concept of total economic value when environmental costs and benefits are determined in monetary terms. The ways in which the environmental costs and benefits are used after they have been determined are outside the scope of this document. This document is applicable to any organization regardless of size, type and nature.