Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12735-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421525
Katalogové èíslo 511215
Název dokumentu Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy
Anglický název Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.15 - Neželezné kovové trubky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12735-12020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501549ČSN EN 12735-1 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12735-1 Tento dokument stanovuje požadavky, odběr vzorků, zkušební metody a technické dodací předpisy pro bezešvé kruhové trubky z mědi a slitin mědi používané pro potrubní systémy chlazení a klimatizace (tj. potrubí, spojení a náhradní díly). Norma platí pro trubky s vnějším průměrem od 3 mm do a včetně 219 mm. Trubky vyrobené z mědi ve třídě Cu-DHP jsou dodávány v přímých délkách v tvrdém nebo 1/2tvrdém stavu nebo v kruzích v žíhaném stavu. Trubky vyrobené ze slitiny CuFe2P jsou dodávány v přímých délkách v tvrdém nebo v žíhaném stavu.