Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16613
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701588
Katalogové èíslo 511193
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy
Anglický název Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Determination of interlayer viscoelastic properties
Datum vydání 01.10.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 166132019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509286ČSN EN 16613 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16613 Tento dokument specifikuje zkušební metodu pro stanovení mechanických viskoelastických vlastností materiálů mezivrstvy. Předmětem zkoušení jsou mezivrstvy, které se používají při výrobě vrstveného skla a/nebo vrstveného bezpečnostního skla. Viskoelastické vlastnosti mezivrstev jsou nezbytné pro stanovení odolnosti vrstveného skla proti zatížení. Na základě modulu pevnosti v tahu za určitých teplotních podmínek a trvání zatížení může být mezivrstva zařazena do třídy, která se vztahuje ke specifickému součiniteli přenosu smykového zatížení mezivrstvou. Tuto hodnotu lze použít ve zjednodušeném postupu výpočtu popsaném v EN 16612. Pozadí stanovení tříd, které se týkají určitého součinitele přenosu smykového zatížení mezivrstvou, je vysvětleno v informativní příloze D.