Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 80000-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 511189
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
Anglický název Quantities and units - Part 4: Mechanics
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 80000-42019
ISO 80000-42019
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511728ČSN EN ISO 80000-4 2020Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509179ČSN EN ISO 80000-4 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 80000-4 Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro veličiny mechaniky. Podle potřeby jsou rovněž uvedeni převodní činitelé.