Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 80000-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 511188
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
Anglický název Quantities and units - Part 5: Thermodynamics
Datum vydání 01.12.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
17.200.01 - Termodynamika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 80000-52019
ISO 80000-52019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509177ČSN EN ISO 80000-5 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 80000-5 Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro termodynamické veličiny. Podle potřeby jsou rovněž uvedeni převodní činitelé.